Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

Kde nás najdete?

Adresa

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu

Odborný program

16,30 – 17,00 hod.   Registrace

17,00 – 20,00 hod.   Seminář

 

 

Úvodní slovo:

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky OU a FN Ostrava


 

Současná situace záchytu VVV v Moravskoslezském kraji

Grečmalová D. Gřegořová A.

Oddělení lékařské genetiky FNO

 

 

Časná morfologie plodu – současný trend

Matura D. 

Gynekologicko-porodnická klinika FNO

 

 

Normální neurosonoanatomie časné gravidity

Kacerovská Musilová I.

Porodnická a gynekologická klinika FNHK


 

Abnormality centrálního nervového systému plodu v časné graviditě

Matura D., Minárik P., Raszyková M., Bukovanská M.

Gynekologicko-porodnická klinika FNO

 

Přestávka na kávu                                                                      

 

Změny efektivity prenatální detekce vrozených srdečních vad v MS regionu

Pavlíček J., 

Oddělení dětské a prenatální kardiologie DKL FNO

 

 

Aortální oblouk – opomíjený standard či vyšší dívčí?

Gruszka T.,

Oddělení dětské a prenatální kardiologie DKL FNO


 

Prenatalně nezjištěné vrozené vady z pohledu neonatologa

Děrkasová J., Jagošová E., Wiedermannová H.

Oddělení neonatologie FNO

 

 

Vybrané kazuistiky včas nerozpoznaných vrozených vad

Špaček R., Minárik P.,

Gynekologicko-porodnická klinika FNO

 

 

 

Od 20,00 hodin vás zveme na přátelský raut s diskuzí nejen odbornou….